Πολιτική Απορρήτου (GDPR)

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας «Ευαγγελία Λιόδη & ΣΙΑ Ε.Ε.» είναι σύμφωνη με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε. (GDPR) που εφαρμόζεται από το Μάιο 2018.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας «Ευαγγελία Λιόδη & ΣΙΑ Ε.Ε.» είναι η εκπόνηση μελετών και η πραγματοποίηση χημικών δοκιμών σε έδαφος, φύλλα νερό και μέλι. Για την παροχή αυτών των υπηρεσιών η εταιρεία συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της.

Η εταιρεία «Ευαγγελία Λιόδη & ΣΙΑ Ε.Ε.» συλλέγει προσωπικά δεδομένα μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών της. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μοναδικά και αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους έχει συναινέσει ο πελάτης.

Η Εταιρεία εγγυάται ότι δε θα μεταδώσει, αποκαλύψει, μεταφέρει ή μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτα μέρη, εκτός και αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο σύμφωνα με τη Νομοθεσία ή απαιτείται από δημόσιες / δικαστικές αρχές.

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο διάστημα απαιτείται για επιχειρηματικούς λόγους και ακολούθως θα διαγραφούν εκτός και αν υπάρχει νομοθετική απαίτηση για τη διατήρηση τους. Σε περίπτωση που ο πελάτης κρίνει ότι τα προσωπικά του δεδομένα είναι λανθασμένα, ατελή ή όχι επικαιροποιημένα μπορεί να επικοινωνήσει και να ζητήσει τη διόρθωση, προσθήκη ή διαγραφή τους.

x

Get A Quote